Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

MEDICINSKA FAKULTETA UM - uvajalni dan 29. 9. 2023 ob 9. uri

Program

  1. Uradni začetek, nagovor dekana prof. dr. Iztoka Takača
  2. Pozdrav prodekana za študentska vprašanja, predstavitev MF UM
  3. Predstavitev strokovnih služb MF UM
  4. Predstavitev Društva študentov medicine Maribor
  5. Predstavitev tutorskega sistema MF UM
  6. Srečanje študentov s svojimi tutorji v manjših skupinah, ogled fakultete

Vljudno vabljeni!

 

Draga brucka, dragi bruc, pozor! Preverite tudi program skupnih spletnih predstavitev uvajalnega tedna UM. Lepo vabljeni!

Center za študentske in študijske zadeve
ter mednarodno sodelovanje