Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 6. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

 

Izbirni 6. letnik

 

3092

KOMUNICIRANJE V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3122

OBRAVNAVA BOLNIKA, KI PRIHAJA IZ DRUGEGA SOCIO-KULTURNEGA OKOLJA

Se ne bo izvajal

3071

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V ANESTEZIOLOGIJI

Se ne bo izvajal

E003

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PATOLOGIJI

Se ne bo izvajal

3076

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU

Se ne bo izvajal

3068

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PEDIATRIJI

Se ne bo izvajal

3079

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DERMATOVENEROLOGIJI

Se ne bo izvajal

3081

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GERIATRIJI

Se ne bo izvajal

3082

KIRURŠKI VIDIKI MEDICINE V IZREDNIH RAZMERAH

Se ne bo izvajal

3085

TROPSKA MEDICINA

Se ne bo izvajal

3084

BIOSTATISTIKA PRI RAZISKOVALNEM DELU

Se ne bo izvajal

3078

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V NEVROLOGIJI

Se ne bo izvajal

3069

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DRUŽINSKI MEDICINI

Se ne bo izvajal

3070

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OFTALMOLOGIJI

Se ne bo izvajal

3080

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PSIHIATRIJI

Se ne bo izvajal

3074

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OTORINOLARINGOLOGIJI IN KIRURGIJI GLAVE IN VRATU

Se ne bo izvajal

3077

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI PRI JAVNEM ZDRAVJU

Se ne bo izvajal

3065

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V INTERNI MEDICINI

Se ne bo izvajal

3066

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V KIRURGIJI

Se ne bo izvajal

3067

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V RADIOLOGIJI

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

 

Izbirni 6. letnik

3098

SIMULACIJE ENDOSKOPSKIH IN ULTRAZVOČNIH PREISKAV V INTERNI MEDICINI

3103

SPOROČANJE IN VZPOSTAVLJANJE ODNOSA MED ZDRAVNIKOM IN BOLNIKOM

3099

OSNOVE PALIATIVNE MEDICINE IN PALIATIVNE OSKRBE

3100

NASTANEK IN VRSTE BOLEČINE TER PRIMERNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z BOLEČINO

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe boste pravočasno obveščeni.

Lep pozdrav,

Referat MF