Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani,

S ciljem spodbujanja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor in medsebojnega povezovanja v raziskovalnem delu smo v UKC Maribor v mesecu septembru pričeli z medoddelčnimi pogovornimi klubi (Journal Club).

Medoddelčni pogovorni klubi oddelkov UKC praviloma potekajo s predstavitvijo enega oddelka UKC Maribor na teden, vsako sredo ob 14.00 v Veliki predavalnici, 16. etaža Klinike za kirurgijo.

V priponki vam pošiljamo program medoddelčnih pogovornih klubov v mesecu OKTOBRU. Zdravniška zbornica Slovenije bo udeležbo priznala kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.

Vljudno Vas vabimo k udeležbi.

S spoštovanjem,
Martina Kos, univ. dipl. biol.
Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo