Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da se nekateri izbirni predmeti 1. letnika NE BODO izvajali zaradi premalo prijavljenih študentov  zato je potrebno izbrati nov izbirni predmet iz nabora predmetov, ki se bodo izvajali - razpored v prilogi.

Menjavo izbirnega predmeta je potrebno sporočiti na e-mail: referat.mf@um.si do ponedeljka, 2.10.2023 do 13. ure. V kolikor tega ne javite, vas bomo prerazporedili v referatu.

 

Referat MF

Spoštovani študentje,

dne 27. septembra 2023 se načrtuje objava Razpisa za individualne študentske raziskovalne izzive Univerze v Mariboru (IŠRI:UM) za študijsko leto 2023/2024, ki predvideva financiranje mobilnosti študentov v skupni vrednosti 18.000,00 EUR (izvedba 10 individualnih študentskih raziskovalnih izzivov (IŠRI:UM) letno za celotno Univerzo v Mariboru).

Vključene bodo naslednje osebe: študenti, mentorji na domači instituciji ter mentorji na univerzi gostiteljici. V vlogi t. i. mentorja na domači instituciji bodo lahko, v skladu z razpisnim besedilom, sodelovali visokošolski učitelji z naslednjimi habilitacijskimi nazivi: redni profesor, izredni profesor, docent, lektor, višji predavatelj, predavatelj.

Delavnic za pridobitev več informaciji, namenjena za študente bo 3. oktobra 2023 ob 11.00, preko MS Teams. Več informacij in prijave na delavnico so mogoče na tej povezavi.

Vljudno vabljeni.

Lep pozdrav, Zdenka Peršin Fratnik

Spoštovani študentje,

v skladu s 15. in 17. členom Pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (UPB št. 012/2023/3) in na podlagi 8. sklepa 28. redne seje Senata MF UM z dne 18. 9. 2023 objavljamo Razpis za Dekanove nagrade študentom na dodiplomskem študiju Medicinske fakultete za študijsko leto 2023/24.

Študent izbere temo iz objavljenega Razpisa v dogovoru z mentorjem.

Raziskovalna naloga, ki želi kandidirati za Dekanovo nagrado, se odda v tiskani (2 izvoda) in elektronski obliki (pdf) do vključno 15. septembra 2024 oz. najkasneje do vključno 15. septembra 2025.

Vljudno vabljeni v čim večjem odzivu.

V primeru vprašanj sem na voljo.

Lep pozdrav,

Zdenka Peršin Fratnik