Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena (NSSI) pri mladostnikih – vpliv genetskih polimorfizmov, travmatiziranosti, impulzivnosti in duševnih motenj«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Teja Bunderla, dr. med., v sredo, 10. februarja 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID - 19), je vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 5. 2. 2021 do 10. ure.