Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Obravnava otrok in mladostnikov s celiakijo v izbranih državah Srednje Evrope« oz. »Management of children and adolescents with coeliac disease in selected central European countries«.

Disertacijo bo zagovarjal/-a Petra Rižnik, dr. med., v petek, 5. marca 2021, ob 13. uri preko aplikacije MS Teams

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor, po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si najkasneje do zagovora.

Prisotnost za ostalo javnost na zagovoru (vključitev na daljavo z uporabo aplikacije MS-Teams) je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: irena.gorza@um.si, najkasneje do 4. 3. 2021 do 10. ure.