Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Analiza uporabe telekardiologije na primarni zdravstveni ravni«.

Disertacijo bo zagovarjala Staša Vodička, dr. med., v petek, 18. junija 2021, ob 12. uri v predavalnici 1N6 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: irena.gorza@um.si,najkasneje do zagovora.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje do 10. 6. 2021 do 10. ure (število mest je omejeno), na elektronski naslov: irena.gorza@um.si.