Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani,

dne 21. 7. 2023 Vas vabimo na informacijsko srečanje glede mednarodnih izpitov Comprehensive Clinical Science Examination (CCSE) in Comprehensive Basic Science Examination (CBSE), ki bo potekalo dne 21. 7. 2023 ob 15.00 v virtualnem okolju.

Povezava do informacijskega srečanja: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMyYmE3NzgtNDU1ZC00ZGFiLWFiOTEtNTkwNzI4ZDQzYTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22fda0d24a-f264-4964-ac25-3bb911574151%22%7d

--

Referat MF