Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani študenti,

V okviru Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Univerze v Mariboru (2 seja, dne 21. 6. 2023) je bila predstavljena tematika »Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na UM«. Sled temu smo s strani ORUD prejeli povabilo k sodelovanju pri:

  1. Podaji predlogov opredelitev/identifikaciji/dopolnitvi obstoječega nabora oblik vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo (str. 5 priložene predstavitve).
  2. Podaji predlogov tem, izvajalcev, terminov izvedbe… delavnic, predavanj, okroglih miz, prenosov znanj, izkušenj, dobrih praks… za visokošolske učitelje in sodelavce in/ali študente v povezavi s področjem vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo (str. 8 priložene predstavitve).

Morebitne predloge v okviru zgoraj navedenih točk 1 in 2 prosim pošljite na zdenka.persin@um.si do 1. 9. 2023.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Lep pozdrav,

Projektna pisarna MF