Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani!
 
Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnjem izobraževanju.
Prosimo vas, da k prijavi pozovete študente, ki po vašem mnenju izstopajo pri svojih dosežkih in se morebiti ne zavedajo kako pomemben in dragocen doprinos dajejo Univerzi v Mariboru.
 
 
Vsak študent mora prijavo na razpis oddati individualno, prijavijo pa se lahko študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status študenta Univerze v Mariboru, so vpisani v:
A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali

C: v študijski program II. stopnje;
so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.
 
Prijava na razpis in zahtevane priloge je potrebno poslati najkasneje do 14. avgusta 2023 in sicer do 12. ure na Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.
Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru.
NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 1.300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in tretje mesto 450 EUR.
 
Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si.