Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani,

v nadaljevanju vam posredujemo informaciji za dijake in študente o objavi razpisov Mestne občine Ljubljana (MOL) za kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene MOL:

Novost – razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za potrebe javnih zavodov, javnega sklada in mestne uprave MOL

V okviru Javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 MOL za študente razpisuje 25 kadrovskih štipendij:

 • 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 5 štipendij za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana;
 • 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana;
 • 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica;
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Kdo se lahko prijavi:

 • študenti, ki so državljani Republike Slovenije in se izobražujete v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje za prijavo na javni natečaj oziroma javni razpis (vsi pogoji so objavljeni tukaj ↗).

Kaj študenti lahko pridobijo s kadrovsko štipendijo MOL?

 • redno mesečno izplačilo kadrovske štipendije, ki ni združljiva le z drugimi kadrovskimi štipendijami,
 • pridobivanje izkušenj z opravljanjem prakse v vsakem šolskem oziroma študijskem letu,
 • zagotavljanje strokovnega mentorstva,
 • zaposlitev po uspešno končanem izobraževanju.

Višina kadrovske štipendije MOL znaša:

 • 250 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
 • 450 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Enovitih magistrskih programih medicine.

Obveznosti kadrovskega štipendista MOL:

 • redno izpolnjevanje svojih šolskih oziroma študijskih obveznosti,
 • opraviti delovno prakso v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur),
 • predložitev dokazil štipenditorju,
 • v enem letu po končanem izobraževanju skleniti pogodbo o zaposlitvi na primerno delovno mesto.

Kako se prijaviti?

 • Pridobite izjavo o interesu javnega zavoda oziroma javnega sklada za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije (Seznam javnih zavodov oziroma javnega sklada za pridobitev izjave tukaj ; predlagamo, da se za njo zaprosi vsaj 10 dni pred iztekom roka za prijavo).
 • Prijava prek aplikacije E-razpis.
 • Prijava z vsemi potrebnimi dokazili se odda do 13. oktobra 2023 (študenti).

 

Referat MF