Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE/ABSOLVENTSKI STAŽ PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA v štud. letu 2019/2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo od 19. 8. 2019 do najkasneje 27. 9. 2019 potekal elektronski vpis (E-vpis) v višje letnike za študente podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija, ki izpolnjujejo redne pogoje za napredovanje v višji letnik. Pogoji za napredovanje so objavljeni na tej povezavi.

E-vpis velja tudi za vpis »absolventskega statusa« - študenti se v tem primeru prijavite preko »ikone« za vpis v višji letnik.

Pred e-vpisom je potrebno skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi študentov na Univerzi v Mariboru ter njegovimi spremembami in dopolnitvami izpolniti anketo o pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov.

Nato po navodilih opravite e-vpis in natisnete e-vpisni list. Zatem se z vso dokumentacijo, ki je navedena spodaj, od 19. 8. in najkasneje do 30. 9. 2019 do 14.30 ure oz. v času uradnih ur oglasite v Referatu za podiplomski študij – II. nadstropje (soba 2N1), da uredimo potrebne formalnosti (uradne ure do 30. 8. 2019 so vsak delovnik od 9.30 do 11. ure, od 2. 9. 2019 dalje od 9.30 do 11.00 in od 13.00 do 14.30 ure).

Na vpis prinesite:

  • natisnjen in podpisan E-vpisni list; vljudno prosimo, da preverite oziroma dopolnite osebne podatke (naslov za obveščanje, telefon, študentski e-naslov);
  • študentsko izkaznico (v kolikor jo imate);
  • izjavo o plačniku šolnine (če bo plačnik vaš delodajalec);
  • pogodbo o izobraževanju v dveh izvodih. V primeru obročnega odplačevanja je potrebno dostaviti tudi izpolnjeno izjavo poroka (overjena mora biti na Upravni enoti ali pri notarju).

 

Vpis ne bo mogoč, v kolikor ne dostavite popolne dokumentacije. Za dostop do navedenih obrazcev se obrnite na referat.mf@um.si.

Račun za plačilo šolnine boste prejeli vi oz. plačnik po opravljenem vpisu. Šolnina v študijskem letu 2019/2020 znaša 4.802,00 EUR za posamezni letnik.

Stroški vpisa v višji letnik/absolvent znašajo 25,50 EUR in jih boste poravnali po opravljenem vpisu, na podlagi računa, ki ga boste prejeli domov.

Celoten cenik je dostopen na tej spletni povezavi.

 

VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje.

V primeru večjih sprememb študijskega programa, mora študent v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje. Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda vlogo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), pred začetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila na tej povezavi, v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.