Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE/ABSOLVENTSKI STAŽ PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA v štud. letu 2020/2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v AIPS-u od 17. 8. 2020 do najkasneje 25. 9. 2020 potekal elektronski vpis (E-vpis) v višje letnike za študente podiplomskega študijskega programa »Biomedicinska tehnologija«, ki izpolnjujete redne pogoje za napredovanje v višji letnik. Pogoji za napredovanje so objavljeni na za vpisno generacijo do vključno 2018/19 in za vpisno generacijo od 2019/20.

E-vpis velja tudi za vpis »absolventskega statusa« - študenti se v tem primeru prijavite preko »ikone« za vpis v višji letnik.

Pred e-vpisom je potrebno skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi študentov na Univerzi v Mariboru ter njegovimi spremembami in dopolnitvami izpolniti anketo o pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov.

Nato po navodilih opravite e-vpis, kjer preverite oz. dopolnite osebne podatke (naslov za obveščanje, telefon, študentski e-naslov) ter natisnete vpisni list, ki ga podpišete. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.

Zatem vso dokumentacijo ki je navedena v nadaljevanju pošljite s priporočeno pošiljko na naslov »Medicinska fakulteta UM, Taborska 8, 2000 Maribor« s pripisom »Vpis POD 2020-21«. Za formalno ureditev vašega vpisa moramo vpisno dokumentacijo prejeti najkasneje do 28. 9. 2020 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Za potrditev vpisa pošljite naslednjo dokumentacijo:

  • natisnjen in podpisan E-vpisni list (preverite oziroma dopolnite osebne podatke (naslov, telefon);
  • študentsko/akademsko izkaznico (v kolikor jo imate);
  • izjavo o plačniku šolnine (če bo plačnik vaš delodajalec);
  • aneks k pogodbi o doktorskem študiju v dveh izvodih. V primeru obročnega odplačevanja je potrebno poslati tudi izpolnjeno in overjeno izjavo poroka (overjena mora biti na Upravni enoti ali pri notarju).

Študenti, ki se vpisujejo v 2. letnik dodatno še:

  • seznam z izbirnimi predmeti drugega letnika (izberete 2 predmeta).

Vpis ne bo mogoč, v kolikor ne pošljete popolne in podpisane dokumentacije.

Ko bomo v referatu potrdili vpis, boste na naslov za prejemanje pošte prejeli 2 izvoda potrdil o vpisu, 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih, študentsko izkaznico s hologramsko nalepko (v kolikor jo boste posredovali) ter plačilni nalog za vpisne stroške.

Stroški vpisa v višji letnik/absolventski staž znašajo 25,50 EUR.

Račun za plačilo šolnine boste prejeli vi oz. plačnik po opravljenem vpisu. Šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 4.802,00 EUR za posamezni letnik.

Celoten cenik je dostopen tukaj.