Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje.

V primeru večjih sprememb študijskega programa, mora študent že v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje. Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda vlogo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), pred pričetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru!

Rok za oddajo vloge na KŠZ MF UM za študijsko leto 2020/21 je 26. 8. 2020 oziroma 14. 9. 2020. K vlogi je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru!

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Že opravljeni izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti.

V primeru, ko študent ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vpis v višji letnik, lahko na podlagi upravičenih razlogov, na Komisijo za študijske zadeve, odda vlogo za izjemni vpis v višji letnik, skladno z navodili v razdelku »Navodila za izjemni in ponovni vpis«.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila tukaj, v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.