Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Prva stran Knjižnični red Cenik Knjižnično gradivo Zbirka anatomija Storitve Založniška dejavnost Nakup knjig

 

SEZNAM GRADIVA, KI GA JE IZDALA MF UM:

  Andraž Stožer et al.
IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIOLOGIJE ZA ŠTUDENTE MEDICINE Z NAVODILI ZA VAJE
Leto izida: 2021

Cena: 20,00 €

  Marjana Glaser Kraševac
HEMATOLOŠKA NUJNA STANJA
Leto izida: 2020

Cena: 9,90 €

  urednik Iztok Takač
GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA
Leto izida: 2020

Cena: 80,00 €

  urednika Dušan Mekiš, Matej Strnad
PRVA POMOČ: NAVODILA ZA VAJE ZA ŠTUDENTE MEDICINE
Leto izida: 2019

Cena: 16,67 €

  Silva Burja, Milena Treiber, Andreja Tekauc Golob
UČINKOVITA UPORABA ULTRAZVOČNE PREISKAVE MOŽGANOV V OBDOBJU NOVOROJENČKA
Leto izida: 2019

Cena: 28,40 €

  Draga Štiblar Martinčič in Miha Munda
HISTOLOGIJA: NAVODILA ZA VAJE, 2. ponatis
Leto izida: 2019

Cena: 10,31 €

  Marjan Skalicky (ur.)
SIMULATORJI: OPIS UČNIH VSEBIN: GRADIVO ZA ŠTUDENTE, ZV. 1
Leto izida: 2018

Cena: 13,17 €

  Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci
GINEKOLOGIJA IN PERINATOLOGIJA
Leto izida: 2016

Cena: 42,86 €

  Lidija Kocbek in Mateja Zemljič
ANATOMIJA ČLOVEŠKEGA TELESA: PRAKTIKUM IZ VIRTUALNE ANATOMIJE ČLOVEŠKEGA TELESA. DEL 1, ANATOMAGE
Leto izida: 2016

Cena: 11,51 €

  Andreja Sinkovič (ur.), Gorazd Voga (ur.)
IZBRANA POGLAVJA O SRČNO-ŽILNIH BOLEZNIH
Leto izida: 2015

Cena: 23,97 €

  Barbara Dariš in Saška Lipovšek
BIOLOGIJA CELICE: NAVODILA ZA LABORATORIJSKE VAJE
Leto izida: 2015

Cena: 10,88 €

  Božena Pejković, Marko Jesenšek
VODNIK SKOZI ANATOMSKO TERMINOLOGIJO = DUCTIO PER TERMINOLOGIAM ANATOMICAM
Leto izida: 2013

Cena: 11,12 €

  Silva Burja
NOVOROJENČEK : NEKAJ POSEBNOSTI PRVIH 30 DNI ŽIVLJENJA : [PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE MEDICINE]
Leto izida: 2013

Cena: 16,11 €

  urednika Dušan Mekiš, Mirt Kamenik
PRVA POMOČ : NAVODILA ZA VAJE : PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE MEDICINE
Leto izida: 2012

Cena: 14,86 €

  Špela Stangler Herodež et al.
NAVODILA ZA VAJE IZ MOLEKULARNE BIOLOGIJE IN GENETIKE
Leto izida: 2012

Cena: 7,62 €

  Draga Štiblar Martinčič
EMBRIOLOGIJA ČLOVEKA: UNIVERZITETNI UČBENIK
Leto izida: 2011

Cena: 25,51 €

  Ivan Krajnc
Primerjava različnih simulatorjev in možnosti za klinično prakso: (študijsko poročilo): za izboljšanje klinične uspešnosti
Leto izida: 2011

Cena: 6,76 €

  Glavna urednica Zalika Klemenc-Ketiš
Praktikum družinske medicine: učbenik za študente 6. letnika Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Leto izida: 2011

Cena: 11,08 €

  Gl. urednik Ivan Eržen
ZDRAVJE IN OKOLJE: IZBRANA POGLAVJA
Leto izida: 2010

Cena: 10,12 €

  Uredil Tadej Strojnik
IZBRANA POGLAVJA IZ NEVROKIRURGIJE
Leto izida: 2010

Cena: 62,66 €

  Draga Štiblar Martinčič
HISTOLOGIJA: UNIVERZITETNI UČBENIK
Leto izida: 2010

Cena: 31,64 €

  Zalika Klemenc-Ketiš glavna urednica
PRAKTIKUM DRUŽINSKE MEDICINE
Leto izida: 2009

Cena: 15,92 €

  Polonca Ferk in Metoda Lipnik-Štangelj
NAVODILA ZA VAJE IZ FARMAKOLOGIJE IN TOKSIKOLOGIJE
Leto izida: 2009

Cena: 4,36 €

  Katarina Č. Kristan et al.
NAVODILA ZA VAJE IZ MEDICINSKE FIZIOLOGIJE
Leto izida: 2008

Cena: 9,78 €

  Blanka Kores Plesničar
OSNOVE PSIHOFARMAKOTERAPIJE
Leto izida: 2008

Cena: 25,36 €

  Ivan Krajnc
SIMULACIJSKI POSTOPKI V MEDICINI = SIMULATION PROCEDURES IN MEDICINE
Leto izida: 2008

Cena: 1,82 €

  Špela Stangler Herodež et al.
NAVODILA ZA VAJE IZ MOLEKULARNE BIOLOGIJE
Leto izida: 2008

Cena: 7,48 €

  Jana Bezenšek, Andreja Barle
POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE MEDICINE
Leto izida: 2007

Cena: 14,62 €

  Stojan Jeretin
OD ETROVE NARKOZE DO ANESTEZIOLOGIJE
Leto izida: 2006

Cena: 14,43 €