Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


Redni profesorji

Dr. Jože BALAŽIC
e-mail: joze.balazic@mf.uni-lj.si
dodiplomski program: Sodna medicina

Dr. Sebastjan BEVC
e-mail: sebastjan.bevc@ukc-mb.si
dodiplomski program: Farmakologija s toksikologijo; Klinična farmakologija; Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki; Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji
podiplomski program: Klinična farmakologija; Klinična farmakokinetika; Toksikologija s farmacevtskim zdravljenjem

Dr. Borut BRATINA
e-mail: borut.bratina@um.si
dodiplomski: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu
podiplomski: Korporacijsko upravljanje v zdravstvu

Dr. Igor BUT
podiplomski program: Uriginekologija in pelvična rekonstruktivna kirurgija

Dr. Anton CRNJAC
e-mail: anton.crnjac@ukc-mb.si
dodiplomski program: Kirurgija; Kirurgija – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji

Dr. Dejan DINEVSKI
e-mail: dejan.dinevski@um.si
dodiplomski program: Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika; Uvod v raziskovalno delo in telemedicino; Izbrane vsebine in novosti v medicinski informatiki
podiplomski program: Biomedicinska informatika; Telemedicina

Dr. Peter DOVČ
podiplomski program: Genetika

Dr. Ivan ERŽEN
dodiplomski program: Vplivi okolja in zdravje; Izbrane vsebine in novosti pri javnem zdravju

Dr. Vojko FLIS
e-mail: vojko.flis@ukc-mb.si
dodiplomski program: Kirurgija; Kirurgija – delo ob bolniku
podiplomski program: Eksperimentalna kirurgija; Sodobni kirurški postopki in specialna kirurška anatomija

Dr. Damjan GLAVAČ
podiplomski program: Genetika

Dr. Marko HOČEVAR
e-mail: mhocevar@onko-i.si
dodiplomski program: Onkologija in radioterapija; Izbrane vsebine in novosti v onkologiji in radioterapiji

Dr. Radovan HOJS
e-mail: radovan.hojs@ukc-mb.si
dodiplomski program: Interna medicina s propedevtiko; Moduli PBL; Izbrane vsebine in novosti v geriatriji; Vplivi okolja in zdravje; Interna medicina – praktično delo ob bolniku
podiplomski program: Nefrologija

Dr. Tanja HOJS FABJAN
e-mail: tanja.hojs@ukc-mb.si
dodiplomski program: Nevrologija; Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji

Dr. Aleš HOLOBAR
e-mail: ales.holobar@um.si
podiplomski program: Obdelava biomedicinskih signalov

Dr. Mirt KAMENIK
dodiplomski program: Anesteziologija in obravnava bolečine; Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji; Medicinska tehnologija
podiplomski program: Terapevtske metode v anesteziologiji

Dr. Nadja KOKALJ VOKAČ
e-mail: nadja.kokalj-vokac@ukc-mb.si
dodiplomski program: Molekularna biologija z genetiko
podiplomski program: Genetika

Dr. Peter KOKOL
e-mail: peter.kokol@um.si
podiplomski program: Uporabna biostatistika v kliničnih raziskavah

Dr. Borut KOVAČIČ
podiplomski program: Reproduktivna biologija in embriologija

Dr. Ivan KRAJNC
e-mail: ivan.krajnc@um.si
dodiplomski program: Interna medicina s propedevtiko; Interna medicina – praktično delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v interni medicini
podiplomski program: Klinična imunologija; Uporaba molekularne imunologije v klinični praksi; Raziskovanje v klinični praksi

Dr. Peter KRAJNC
e-mail: peter.krajnc@um.si
podiplomski program: Sintetični biopolimeri; Sinteza, struktura in lastnosti polimerov

Ddr. Miljenko KRIŽMARIČ
e-mail: miljenko.krizmaric@um.si
dodiplomski program: Medicinska tehnologija
podiplomski program: Biomedicinska informatika

Dr. Darko MAKOVEC
e-mail: darko.makovec@ijs.si
podiplomski program: Nanodelci v biomedicini

Dr. Nataša MARČUN VARDA
e-mail: natasa.mvarda@ukc-mb.si
dodiplomski program: Pediatrija – delo ob bolniku
podiplomski program: Izbrana poglavja iz pediatrije

Dr. Marko MARHL
e-mail: marko.marhl@um.si
dodiplomski program: Biofizika; Izbrane vsebine in novosti v biofiziki in medicinski fiziki
podiplomski program: Biofizika

Dr. Dušanka MIČETIĆ-TURK
dodiplomski program: Pediatrija; Pediatrija – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v pediatriji; Na dokazih podprta medicina; Z dokazi podprta medicina; Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu
podiplomski program: Nutracevtiki in sodobni trendi v prehrani

Dr. Žan Jan OPLOTNIK
e-mail: zan.oplotnik@um.si
dodiplomski: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu
podiplomski: Korporacijsko upravljanje v zdravstvu

Dr. Dušica PAHOR
e-mail: dusica.pahor@ukc-mb.si
dodiplomski program: Oftalmologija; Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji
podiplomski program: Izbrana poglavja iz oftamologije

Dr. Breda PEČOVNIK - BALON
e-mail: breda.balon@ukc-mb.si
dodiplomski program: Interna medicina s propedevtiko; Interna medicina – praktično delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v interni medicini

Dr. Božena PEJKOVIĆ
e-mail: bozena.pejkovic@um.si
dodiplomski program: Anatomija s histologijo in embriologijo; Izbrane vsebine in novosti v anatomiji

Dr. Uroš POTOČNIK
e-mail: uros.potocnik@um.si
dodiplomski program: Biokemija; Izbrane vsebine in novosti v biokemiji; Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji; Izbirne vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine
podiplomski program: Biokemija; Farmacevtska biotehnologija; Molekularna biologija; Uporaba molekularne imunologije v klinični praksi

Dr. Maja RUPNIK
e-mail: maja.rupnik@nlzoh.si
dodiplomski program: Mikrobiologija z imunologijo; Izbrane vsebine in novosti v mikrobiologiji in imunologiji
podiplomski program: Mikrobna patogeneza; Mikrobiote pri človeku

Dr. Polona SELIČ ZUPANČIČ
dodiplomski program: Zdravstvena psihologija in komuniciranje

Dr. Igor SERŠA
e-mail: igor.sersa@ijs.si
podiplomski program: NMR v biomedicini

Dr. Andreja SINKOVIČ
podiplomski program: Izbrana poglavja iz kardiologije

Dr. Pavel SKOK
e-mail: pavel.skok@ukc-mb.si
dodiplomski program: Uvod v raziskovalno delo in telemedicino; Biostatistika pri raziskovalnem delu; Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko
podiplomski program: Izbrana poglavja iz gastroenterologije in hepatologije

Dr. Marjan SLAK RUPNIK
e-mail: marjan.rupnik@um.si
dodiplomski program: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
podiplomski program: Molekularna in celična endokrinologija

Dr. Karin STANA-KLEINSCHEK
e-mail: karin.stana@um.si
podiplomski program: Biološko aktivni orientirani polimeri

Dr. Simona STRNAD
e-mail: simona.strnad@um.si
podiplomski program: Biološko aktivni orientirani polimeri; Sinteza, struktura in lastnosti polimerov

Dr. Tadej STROJNIK
podiplomski program: Nevrokirurgija

Dr. Nada ŠABEC
dodiplomski program: Uvod v medicino; Angleščina v medicini

Dr. Mojca ŠKERGET
e-mail: mojca.skerget@um.si
podiplomski program: Nutricevtiki in tehnologija

Dr. Draga ŠTIBLAR MARTINČIČ
dodiplomski program: Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji

Dr. Janez ŠTRANCAR
e-mail: janez.strancar@ijs.si
podiplomski program: Molekularna biofizika

Dr. Iztok TAKAČ
e-mail: iztok.takac@ukc-mb.si
dodiplomski program: Ginekologija in porodništvo; Ginekologija in porodništvo – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu
podiplomski program: Ginekološka onkologija; Onkologija dojk

Dr. Zmago TURK
e-mail: zmago.turk@guest.um.si
podiplomski program: Oskrba starostnikov na področju gerontološke tehnologije; Biomehanske obremenitve križnega dela hrbtenice

Dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ
podiplomski program: Ženska in moška neplodnost; Reproduktivna biologija in embriologija

Dr. Matjaž VOGRIN
e-mail: matjaz.vogrin@ukc-mb.si
dodiplomski program: Ortopedija; Medicina in šport 1; Medicina in šport 2

Dr. Bojan ZALAR
dodiplomski program: Klinična psihologija in sporazumevanje

Dr. Milan ZORMAN
e-mail: milan.zorman@um.si
podiplomski program: Inteligentna analiza podatkov

Dr. Matjaž ZWITTER
dodiplomski program: Etika in pravni vidiki medicine; Izbrane vsebine in novosti v medicinski etiki in pravu
podiplomski program: Etika biomedicinskega raziskovanja; Kancerogeneza in biologija tumorjev

 

Izredni profesorji

Dr. Andrej ČRETNIK
e-mail: andrej.cretnik@ukc-mb.si
dodiplomski program: Kiruški vidiki medicine v izrednih razmerah; Vplivi okolja in zdravje
podiplomski program: Biomehanika z osteologijo in osteosintezo; Mehanizmi in biomehanika poškodb

Dr. Matjaž FINŠGAR
e-mail: matjaz.finsgar@um.si
podiplomski program: Napredna interdisciplinarna analitika v biomedicini

Dr. Samo K. FOKTER
dodiplomski program: Ortopedija

Dr. Hojka GREGORIČ KUMPERŠČAK
dodiplomski program: Psihiatrija; Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji
podiplomski program: Izbrana poglavja iz psihiatrije

Dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ
dodiplomski program: Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Dr. Zalika KETIŠ KLEMENC
e-mail: zalika.klemenc@um.si
dodiplomski program: Družinska medicina I; Družinska medicina II; Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom
podiplomski program: Nove tehnologije v družinski medicini; Celostni pristop k reševanju zdravstvenih problemov

Dr. Veronika KLOBOVES PREVODNIK
dodiplomski program: Patologija I (splošna patologija); Patologija – specialna patologija; Izbrane vsebine in novosti v patologiji
podiplomski program: Raziskovalne metode v patologiji

Dr. Maša KNEZ MAREVCI
dodiplomski program: Kemija

Dr. Peter KOROŠEC
e-mail: peter.korosec@klinika-golnik.si
podiplomski program: Molekularna alergologija

Dr. Saška LIPOVŠEK
e-mail: sasa.lipovsek@um.si
dodiplomski program: Biologija celice
podiplomski program: Izbrana poglavja iz medicinske celične biologije

Dr. Uroš MAVER
e-mail: uros.maver@um.si
dodiplomski program: Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu; Z dokazi podprta medicina; Na dokazih podprta medicina
podiplomski program: Farmacevtska biotehnologija; Farmakoepidemiologija in farmakoekonomika; Klinična farmakokinetika; Toksikologija s farmacevtskim zdravljenjem; Napredna interdisciplinarna analitika v biomedicini

Dr. Dušan MEKIŠ
dodiplomski program: Uvod v medicino; Izbrane vsebine in novosti v urgentni medicini
podiplomski program: Klinična patofiziologija nujnih stanj

Dr. Jovan MILJKOVIĆ
dodiplomski program: Dermatovenerologija; Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji
podiplomski program: Dermatovenerologija; Izbrana poglavja iz dermatološke onkologije

Dr. Andrej NATERER
e-mail: andrej.naterer@um.si
dodiplomski program: Komuniciranje v medicini

Dr. Irena OBLAK
dodiplomski program: Onkologija in paliativna medicina

Dr. Janez REBOL
e-mail: janez.rebol@ukc-mb.si
dodiplomski program: ORL z osnovami maksilofacialne kirurgije; Izbrane vsebine in novosti v otorinolaringologiji in kirurgiji glave in vratu

Dr. Milan RELJIČ
e-mail: milan.reljic@ukc-mb.si
podiplomski program: Tuboperitonealna neplodnost

Dr. Marjan SKALICKY
dodiplomski program: Izbrane vsebine in novosti v geriatriji; Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini
podiplomski program: Endoskopija in ultrazvok v gastroenterologiji

Dr. Andraž STOŽER
e-mail: andraz.stozer@um.si
dodiplomski program: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
podiplomski program: Celična fiziologija; Molekularna in celična endokrinologija

Dr. Damjan STRNAD
e-mail: damjan.strnad@um.si
podiplomski program: Metode umetne inteligence

Dr. Matej STRNAD
dodiplomski program: Urgentna medicina
podiplomski program: Izbrana poglavja iz urgentne medicine

Dr. Tomaž ŠERUGA
dodiplomski program: Radiologija; Izbrane vsebine in novosti v radiologiji

Dr. Erih TETIČKOVIČ
podiplomski program: Tridimenzionalna ultrasonografija v nevrologiji

Dr. Ksenija TUŠEK BUNC
dodiplomski program: Družinska medicina I; Družinska medicina II; Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini

Dr. Gorazd VOGA
podiplomski program: Izbrana poglavja iz kardiologije; Ocena srčne funkcije in stanja cirkulacije

 

Docenti

Dr. Tit ALBREHT
e-mail: tit.albreht@nijz.si
dodiplomski program: Javno zdravje z epidemiologijo

Dr. Helena Sabina ČELEŠNIK
e-mail: helena.celesnik@um.si
podiplomski program: Klinična biokemija in laboratorijska medicina

Dr. Bogdan ČIZMAREVIČ
e-mail: bogdan.cizmarevic@ukc-mb.si
dodiplomski program: ORL z osnovami maksilofacialne kirurgije; Izbrane vsebine in novosti v otorinolaringologiji in kirurgiji glave in vratu
podiplomski program: Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije

Dr. Andrej DOBOVIŠEK
e-mail: andrej.dobovisek@um.si
dodiplomski program: Biofizika

Dr. Jurij DOLENŠEK
e-mail: jurij.dolensek@um.si
podiplomski program: Metode v celični fiziologiji

Dr. Anita FEKONJA
podiplomski program: Interdisciplinarnost stomatologije

Dr. Mario GORENJAK
e-mail: mario.gorenjak@um.si
podiplomski program: Funkcionalni celični modeli

Dr. NINA GORIŠEK MIKSIĆ
dodiplomski program: Infekcijske bolezni
podiplomski program: Infekcijske bolezni

Dr. Marko GOSAK
e-mail: marko.gosak@um.si
podiplomski program: Matematična fiziologija

Dr. Evgenija HOMŠAK
dodiplomski program: Klinična biokemija

Dr. Nina KOBILICA
podiplomski program: Žilni vsadki

Dr. Nevenka KRČEVSKI ŠKVARČ
dodiplomski program: Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe; Nastanek in vrsta bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino

Dr. Aleš MAVER
e-mail: ales.maver@um.si
dodiplomski program: Uvod v medicino

Dr. Gregor PIVEC
e-mail: gregor.pivec@ukc-mb.si
dodiplomski program: Uvod v medicino

Dr. Petra POVALEJ BRŽAN
e-mail: petra.povalej@um.si
dodiplomski program: Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika; Uporabna statistika v medicini
podiplomski program: Metode znanstvenoraziskovalnega dela

Dr. Janez RAVNIK
dodiplomski program: Nevrokirurgija

Dr. Maša SKELIN KLEMEN
e-mail: masa.skelin@um.si
podiplomski program: Celična fiziologija

Dr. (Republika Finska) Eva TURK
dodiplomski program: Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu; Z dokazi podprta medicina; Na dokazih podprta medicina
podiplomski program: Farmakoepidemiologija in farmakoekonomika