Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


Dekan
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Prodekan za izobraževalno dejavnost
Red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

Prodekan za mednarodno sodelovanje
Doc. dr. Bogdan Čižmarevič, dr. med.

Prodekan za podiplomski študij
Red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med.

V. d. prodekanja za Dentalno medicino
Red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med.

Prodekan za študentska vprašanja
Luka Oblak

Predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
Vesna Krajnc, univ. dipl. ekon.

Predstojnik Centra za pravne in kadrovske zadeve
Mag. Jelka Rakun, univ. dipl. prav.

Predstojnik Centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Mag. Milena Orož Črešnar, univ. dipl. ekon.