Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani študentje,

v skladu s 15. in 17. členom Pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (UPB št. 012/2023/3) in na podlagi 8. sklepa 28. redne seje Senata MF UM z dne 18. 9. 2023 objavljamo Razpis za Dekanove nagrade študentom na dodiplomskem študiju Medicinske fakultete za študijsko leto 2023/24.

Študent izbere temo iz objavljenega Razpisa v dogovoru z mentorjem.

Raziskovalna naloga, ki želi kandidirati za Dekanovo nagrado, se odda v tiskani (2 izvoda) in elektronski obliki (pdf) do vključno 15. septembra 2024 oz. najkasneje do vključno 15. septembra 2025.

Vljudno vabljeni v čim večjem odzivu.

V primeru vprašanj sem na voljo.

Lep pozdrav,

Zdenka Peršin Fratnik