Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo vaje pri predmetu Biokemija dne 6. 4. 2012 potekale v Laboratorijskem centru Magdalena.

S prijaznimi pozdravi. Referat MF UM

Spoštovani,

Sklad je decembra 2011 objavil javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011.

 

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800,00 EUR, 1.000,00 EUR ali 1.300,00 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Na javni razpis se lahko prijavi bodisi delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti mladega raziskovalca ali zaposlenega doktorskega študenta, bodisi doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji. Na javni razpis se lahko prijavi tudi doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 8. 2012.

 

Razpisno besedilo in ostalo dokumentacijo najdete na spletni strani sklada ter v priponki. Dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na e-poštnem naslovu sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan med uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434 15 50.

Spoštovani,

predavanja na podiplomskem študiju bodo danes, dne 30. 3. 2012 izjemoma namesto v predavalnici 1,  potekala v računalniški predavalnici 1 MF UM (v kleti).

Vljudno prosimo za razumevanje.

 

Rezultati 2. izpitnega roka z dne 7.3.2012  pri predmetu Molekularna biologija.
Podane so skupne ocene pisnega izpita in seminarja. Študenti, ki so sodelovali na predavanjih so dobili še dodatni bonus glede na število pravilnih odgovorov na predavanjih in sodelovanje v diskusiji.  

 

 

 

Vpisna številka

Datum izpita

KONCNA OCENA

30810197

7.3.2012

9.0

30810353

7.3.2012

8.0

30810382

7.3.2012

8.0

30807463

7.3.2012

9.0

Pozdravljeni,

danes, dne 23. 3. 2012 bo v okviru podiplomskega študija pri predmetu Biokemija predavanje izvedel prof. dr. Mauro Pistello. Predavanje bo potekalo skladno z objavljenim urnikom.

Lep pozdrav.