Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Strokovni kader


VODSTVO TAJNIŠTVA

Boštjan Križ, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
e-mail: mf@um.si

Asist. dr. Maja Antanasova, predstojnik organizacijske enote VII/2

 

VARNOSTNIK - RECEPTOR

Tel: 02 2345 846
Mobi: 051 300 389

 

CENTER ZA ŠTUDIJ. IN ŠTUD. ZADEVE TER MEDNARODNO SODELOVANJE

Mag. Milena Orož Črešnar, predstojnik Centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Tel.: 02 23 45 842
Faks: 02 23 45 820
e-mail: milena.oroz@um.si

Vesna Hanuš, vodja referata
Tel.: 02 23 45 881
Faks: 02 23 45 820
e-mail: vesna.hanus@um.si

Mojca Ješe, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 841
Faks: 02 23 45 820
e-mail: mojca.jese@um.si

Rok Kacijan, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 876
Faks: 02 23 45 820
e-mail: rok.kacijan@um.si

Vlasta Pisanec, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 834
Faks: 02 23 45 820
e-mail: vlasta.pisanec@um.si

Simona Skornšek, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 835
Faks: 02 23 45 820
e-mail: simona.skornsek@um.si

Vesna Rauter, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 874
Faks: 02 23 45 820
e-mail: Vesna.Rauter@um.si

 

CENTER ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Mag. Jelka Rakun, predstojnik Centra za pravne in kadrovske zadeve
Tel.: 02 23 45 825
Faks: 02 23 45 820
e-mail: jelka.rakun@um.si

Zvezdana Lukaček, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 833
Faks: 02 23 45 820
e-mail: zvezdana.lukacek@um.si

Iris Lozej, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 832
Faks: 02 23 45 820
e-mail: iris.lozej@um.si

Irena Gorza, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 866
Faks: 02 23 45 820
e-mail: irena.gorza@um.si

Robi Serdinšek, samostojni strokovni delavec VII/1
Tel.: 02 23 45 821
Faks.: 02 23 45 820
e-mail: robi.serdinsek@um.si

Saša Kos, sistemski inženir VII/2
Tel.: 02 23 45 836
Faks: 02 23 45 820
e-mail: sasa.kos@um.si

Alojz Tapajner, sistemski inženir VII/2
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
e-mail: alojz.tapajner@um.si

 

CENTER ZA EKONOMSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vesna Krajnc, predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
Tel.: 02 23 45 838
Faks: 02 23 45 820
e-mail: vesna.krajnc@um.si

Darja Farasin, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 827
Faks: 02 23 45 820
e-mail: darja.farasin@um.si

Zorica Milinović, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
e-mail: knjiznica.mf@um.si, zorica.milinovic@um.si

Marijana Čordašević, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
e-mail: knjiznica.mf@um.si

Tatjana Golob, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 870
Faks: 02 23 45 820
e-mail: tatjana.golob@um.si

Albina Šamperl, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 829
Faks: 02 23 45 820
e-mail: frs.mfmb@um.si

Alenka Slavec Pirc, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 830
Faks: 02 23 45 820
e-mail: alenka.slavec@um.si

Romana Grajner, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 826
Faks.: 02 23 45 820
e-mail: romana.grajner@um.si

Natalija Dokl, samostojni strokovni delavec VII/1
Tel.: 02 23 45 882
Faks.: 02 23 45 820
e-mail: natalija.dokl@um.si

 

LABORATORIJSKI CENTER MAGDALENA

Otilija Petek, samostojni strokovni delavec VII/2
Magdalenski trg 5, Maribor
Tel.: 02 33 05 875
Faks.: 02 33 05 861
e-mail.: otilija.petek@um.si

 

INŠTITUT ZA ŠPORTNO MEDICINO

Samo Mikl, samostojni strokovni delavec VII/1

Franci Žökš, samostojni strokovni delavec VII/1

Sabina Šegula, tehnični delavec V
Tel.: 02 23 45 869
Faks.: 02 23 45 820
e-mail.: sabina.segula@um.si