Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je razisan dodatni rok pri izpitu Pediatrija, in sicer 23. 3. 2020 ob 9. uri v računalniških učilnicah 1N24 in 1N25.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da lahko študenti Univerze v Mariboru kandidirate za naslednje nagrade:

 • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
  Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
 • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
 • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
 • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

 

Rok za oddajo kandidatur je 16. marec 2020 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

 

Več o pozivu lahko preberete na naslednji povezavi: http://ssum.um.si/2020/02/poziv-h-kandidiranju-za-nagrade-univerze-v-mariboru-2/

 

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

Napotki v zvezi z koronavirusom

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) želi

 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo;
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa;
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu,
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Svetujemo vam tudi, da spremljate spletne strani in družbena omrežja Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.«

Spoštovani,

 

objavljamo še 2 manjkajoča rezultata kolokvija Medicine v izrednih razmerah (v sklopu predmeta Vplivi okolja in zdravje) iz dne 10. 1. 2020:

 

Vpisna številka         Ocena

30814450                 9

30812166                 8

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

 

spodaj objavljamo manjkajoče rezultate kolokvija Medicina v izrednih razmerah (v sklopu predmeta Vplivi okolja in zdravje):

 

 - iz dne 10. 1. 2020

Vpisna številka

Ocena

30813972

7

 

- iz dne 3. 2. 2020

Vpisna številka

Ocena

30809511

8

30814496

8

 

Lep pozdrav,

Referat MF