Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v zimskem semestru 1. letnika SM ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Izbrane vsebine in novosti v biofiziki in medicinski fizike
 • Osnove prava in ekonomike v zdravstvu
 • Uporabna statistika v medicini

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v biokemiji
 • MIŠ 1.

V letnem semestru 1. letnika SM se ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 •  Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji
 • Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji.

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini
 • Izbrane vsebine in novosti v anatomiji (prosti samo še 2 mesti – upoštevani bosta samo prvi dve prijavi, vsi morebitni preostali študenti boste prerazporejeni na Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini  !!)

Spremembo izbirnega predmeta javite na  referat.mf@um.si do četrtka, 6. 10. 2022 do 8. ure. Pod zadevo navedite: Izbirni predmet 2. letnik SM. V kolikor tega ne boste storili do navedenega roka, vas bomo prerazporedili v referatu.

Hvala za razumevanje.

Referat MF

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v 2. letniku SM ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Izbrane vsebine in novosti v medicinski informatiki
 • Uporabna statistika v medicini

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
 • Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji.

Spremembo izbirnega predmeta javite na  referat.mf@um.si do četrtka, 6. 10. 2022 do 8. ure. Pod zadevo navedite: Izbirni predmet 2. letnik SM. V kolikor tega ne boste storili do navedenega roka, vas bomo prerazporedili v referatu.

Hvala za razumevanje.

Referat MF

spoštovani,

obveščamo vas, da se v zimskem semestru 3. letnika SM ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Klinična prehrana 1
 • Komuniciranje v medicini
 • Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini.

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v radiologiji.

V letnem semestru 3. letnika SM se ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Izbrane vsebine in novosti v patologiji.

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v interni medicini.

Spremembo izbirnega predmeta javite na  referat.mf@um.si do četrtka, 6. 10. 2022 do 8. ure. Pod zadevo navedite: Izbirni predmet 3. letnik SM. V kolikor tega ne boste storili do navedenega roka, vas bomo prerazporedili v referatu.

Hvala za razumevanje.

Referat MF

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v zimskem semestru 4. letnika SM ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Nastanek in vrsta bolečine
 • Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe
 • Z dokazi podprta medicina – izbrane vsebine
 • Angleščina v medicini
 • Komuniciranje v medicini

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • MIŠ 2.

V letnem semestru 4. letnika SM se ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Izbrane vsebine in novosti v javnem zdravju
 • Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji
 • Izbrane vsebine in novosti v medicinski etiki in pravu
 • Izbrane vsebine in novosti  v ORL in kirurgiji glave in vratu

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji
 • Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji
 • Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini.

Spremembo izbirnega predmeta javite na  referat.mf@um.si do četrtka, 6. 10. 2022 do 8. ure. Pod zadevo navedite: Izbirni predmet 4. letnik SM. V kolikor tega ne boste storili do navedenega roka, vas bomo prerazporedili v referatu.

Hvala za razumevanje.

Referat MF

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v zimskem semestru 5. letnika SM ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom
 • Komuniciranje v medicini
 • Obravnava bolnika, ki prihaja iz drugega sociokulturnega okolja
 • MIŠ 2

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe
 • Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji
 • Nastanek in vrsta bolečine
 • Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini.

V letnem semestru 5. letnika se ne bodo izvajali sledeči izbirni predmeti:

 • Izbrane vsebine in novosti v geriatriji
 • Izbrane vsebine in novosti v pediatriji
 • Izbrane vsebine in novosti v onkologiji in radioterapiji
 • Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah

Vljudno naprošamo vse študente, ki so izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

 • Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu
 • Tropska medicina.

Spremembo izbirnega predmeta javite na  referat.mf@um.si do četrtka, 6. 10. 2022 do 8. ure. Pod zadevo navedite: Izbirni predmet 5. letnik SM.V kolikor tega ne boste storili do navedenega roka, vas bomo prerazporedili v referatu.

Hvala za razumevanje.

Referat MF