Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 3. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

 

zimski semester

 

3121

KLINIČNA PREHRANA 1

Se ne bo izvajal

3092

KOMUNICIRANJE V MEDICINI

Se ne bo izvajal

     
 

letni semester

 

3065

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V INTERNI MEDICINI

Se ne bo izvajal

E003

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PATOLOGIJI

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

 

zimski semester

3067

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V RADIOLOGIJI

3098

SIMULACIJE ENDOSKOPSKIH IN ULTRAZVOČNIH PREISKAV V INTERNI MEDICINI

   
 

letni semester

3066

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V KIRURGIJI

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe boste pravočasno obveščeni.

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 2. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

3120

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V MIKROBIOLOGIJI IN IMUNOLOGIJI

Se ne bo izvajal

3105

UPORABNA STATISTIKA V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3063

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V MEDICINSKI INFORMATIKI

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

3151

OSNOVE MEDICINSKE TEHNOLOGIJE

3064

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V FARMAKOLOGIJI

3060

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V FIZIOLOGIJI

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe v letnem semestru boste pravočasno obveščeni.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

obveščamo vas o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja SARS CoV 2 pri izvajanju učnega procesa v UKC Maribor.

Vsi študenti, ki v UKC Maribor prihajajo v sklopu učnega procesa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Na vaje prihajajo zdravi, brez znakov ali simptomov, ki bi bili sumljivi za COVID 19
  • Pred vsakimi vajami izpolnijo epidemiološko anketo, ki jo preveri mentor (ukrepa v skladu z rezultatom ankete).
  • Imajo pravilno nameščeno zaščitno masko stopnje zaščite vsaj IIR. In upoštevajo ostala navodila UKC Maribor glede uporabe osebne varovalne opreme in higiene rok.
  • Pred vsakimi vajami izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru pogoja T opravijo testiranje s HAGT vsaj enkrat tedensko (izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlene v zdravstveni ustanovi)i. Pred vajami predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da izvid testa ni starejši 7 dni. Pogoj PCT preveri mentor pred pričetkom vaj.

Referat MF