Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

 

Izdid 7. seje KŠZ MF UM z dne 29.9.2021:

Izjemni vpis v 2. letnik EMAG SM- neodobreno:

30827869

Izjemni vpis v 2. letnik EMAG SM -odobreno:

30827973

Ponovni vpis v 1. letnik EMAG SM-odobreno:

30827869

Izjemni vpis v 2. letnik BT - odobreno:

30808963

I

referat MF