Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani

obveščamo vas, da se vsi predmeti iz nabora izbirnih predmetov 1. letnika Splošne medicine ne bodo izvajali, saj je bilo premalo prijav glede na zahtevani minimum za izvedbo predmetov.

Študente, ki ste izbrali predmete, ki se ne bodo izvajali v 2021/22,  bomo v referatu prestavili na izbirni predmet, ki je naveden.

Predmeti, ki niso navedeni, se BODO izvajali v 2021/22.

O pričetku izvedbe izbirnih predmetov boste pravočasno obveščeni.

EMŠP Splošna medicina

Zimski semester

Ne bodo se izvajali:

3058

OSNOVE PRAVA IN EKONOMIKE V ZDRAVSTVU

3051

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V BIOFIZIKI IN MEDICINSKI FIZIKI

3052

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V BIOKEMIJI

 

Študente iz zgoraj navedenih predmetov se prestavi na:

3052

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V BIOKEMIJI

 

Letni semester:

Ne bo se izvajal:

3059

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V HISTOLOGIJI IN EMBRIOLOGIJI

Študente iz zgoraj navedenega predmeta se prestavi na:

3053

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V MOLEKULARNI BIOLOGIJI

 

Hvala za razumevanje.

Referat MF

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da se vsi predmeti iz nabora izbirnih predmetov 1. letnika Dentalne medicine  ne bodo izvajali, saj je bilo premalo prijav glede na zahtevani minimum za izvedbo predmetov.

Študente, ki ste izbrali predmete, ki se ne bodo izvajali v 2021/22,  bomo v referatu prestavili na izbirni predmet, ki je naveden.

Predmeti, ki niso navedeni, se BODO izvajali v 2021/22.

O pričetku izvedbe izbirnih predmetov boste pravočasno obveščeni.

EMŠP Dentalna medicina:

Letni semester:

Ne bodo se izvajali:

5069

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V HISTOLOGIJI IN EMBRIOLOGIJI  

5066

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V MOLEKULARNI BIOLOGIJI

5065

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V BIOKEMIJI

 

Študente iz zgoraj navedenih predmetov se prestavi na:

5067

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GENETIKI IN GENOMIKI MEDICINE

 

Hvala za razumevanje.

 

Referat MF

 

 

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 6. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

 

Izbirni 6. letnik

 

3092

KOMUNICIRANJE V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3122

OBRAVNAVA BOLNIKA, KI PRIHAJA IZ DRUGEGA SOCIO-KULTURNEGA OKOLJA

Se ne bo izvajal

3071

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V ANESTEZIOLOGIJI

Se ne bo izvajal

E003

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PATOLOGIJI

Se ne bo izvajal

3076

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU

Se ne bo izvajal

3068

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PEDIATRIJI

Se ne bo izvajal

3079

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DERMATOVENEROLOGIJI

Se ne bo izvajal

3081

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GERIATRIJI

Se ne bo izvajal

3082

KIRURŠKI VIDIKI MEDICINE V IZREDNIH RAZMERAH

Se ne bo izvajal

3085

TROPSKA MEDICINA

Se ne bo izvajal

3084

BIOSTATISTIKA PRI RAZISKOVALNEM DELU

Se ne bo izvajal

3078

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V NEVROLOGIJI

Se ne bo izvajal

3069

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DRUŽINSKI MEDICINI

Se ne bo izvajal

3070

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OFTALMOLOGIJI

Se ne bo izvajal

3080

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PSIHIATRIJI

Se ne bo izvajal

3074

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OTORINOLARINGOLOGIJI IN KIRURGIJI GLAVE IN VRATU

Se ne bo izvajal

3077

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI PRI JAVNEM ZDRAVJU

Se ne bo izvajal

3065

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V INTERNI MEDICINI

Se ne bo izvajal

3066

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V KIRURGIJI

Se ne bo izvajal

3067

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V RADIOLOGIJI

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

 

Izbirni 6. letnik

3098

SIMULACIJE ENDOSKOPSKIH IN ULTRAZVOČNIH PREISKAV V INTERNI MEDICINI

3103

SPOROČANJE IN VZPOSTAVLJANJE ODNOSA MED ZDRAVNIKOM IN BOLNIKOM

3099

OSNOVE PALIATIVNE MEDICINE IN PALIATIVNE OSKRBE

3100

NASTANEK IN VRSTE BOLEČINE TER PRIMERNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z BOLEČINO

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe boste pravočasno obveščeni.

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 5. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

 

zimski semester

 

3092

KOMUNICIRANJE V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3090

MEDICINA IN ŠPORT 2

Se ne bo izvajal

3100

NASTANEK IN VRSTE BOLEČINE TER PRIMERNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z BOLEČINO

Se ne bo izvajal

3122

OBRAVNAVA BOLNIKA, KI PRIHAJA IZ DRUGEGA SOCIO-KULTURNEGA OKOLJA

Se ne bo izvajal

3103

SPOROČANJE IN VZPOSTAVLJANJE ODNOSA MED ZDRAVNIKOM IN BOLNIKOM

Se ne bo izvajal

3071

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V ANESTEZIOLOGIJI

Se ne bo izvajal

     
 

letni semester

 

3076

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU

Se ne bo izvajal

3068

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PEDIATRIJI

Se ne bo izvajal

3083

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V ONKOLOGIJI IN RADIOTERAPIJI

Se ne bo izvajal

3081

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V GERIATRIJI

Se ne bo izvajal

3082

KIRURŠKI VIDIKI MEDICINE V IZREDNIH RAZMERAH

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

 

zimski semester

3098

SIMULACIJE ENDOSKOPSKIH IN ULTRAZVOČNIH PREISKAV V INTERNI MEDICINI

3111

MEDICINSKA TEHNOLOGIJA

3099

OSNOVE PALIATIVNE MEDICINE IN PALIATIVNE OSKRBE

   
 

letni semester

3079

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DERMATOVENEROLOGIJI

3085

TROPSKA MEDICINA

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe boste pravočasno obveščeni.

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se spodaj navedeni izbirni predmeti 4. letnika zaradi premajhnega števila prijav v štud. letu 2021/22 ne bodo izvajali. Zato vljudno naprošamo študente, ki ste izbrali navedene izbirne predmete, da si izberete nov izbirni predmet iz seznama predmetov, kjer so še mesta in to sporočite na referat.mf@um.si do srede, 6. 10. 2021. Po tem datumu bomo vse študente, ki ne bodo javili novega izbirnega predmeta,  prerazporedili v referatu.

 

zimski semester

 

3102

ANGLEŠČINA V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3092

KOMUNICIRANJE V MEDICINI

Se ne bo izvajal

3099

OSNOVE PALIATIVNE MEDICINE IN PALIATIVNE OSKRBE

Se ne bo izvajal

3104

Z DOKAZI PODPRTA MEDICINA-IZBRANE VSEBINE

Se ne bo izvajal

     
 

letni semester

 

3078

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V NEVROLOGIJI

Se ne bo izvajal

3073

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V MEDICINSKI ETIKI IN PRAVU

Se ne bo izvajal

3074

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OTORINOLARINGOLOGIJI IN KIRURGIJI GLAVE IN VRATU

Se ne bo izvajal

3077

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI PRI JAVNEM ZDRAVJU

Se ne bo izvajal

Študenti si lahko izberete:

 

zimski semester

3090

MEDICINA IN ŠPORT 2

3098

SIMULACIJE ENDOSKOPSKIH IN ULTRAZVOČNIH PREISKAV V INTERNI MEDICINI

3100

NASTANEK IN VRSTE BOLEČINE TER PRIMERNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z BOLEČINO

   
 

letni semester

3069

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V DRUŽINSKI MEDICINI

3070

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V OFTALMOLOGIJI

3080

IZBRANE VSEBINE IN NOVOSTI V PSIHIATRIJI

 

Predmeti, ki niso navedeni v tem obvestilu, se bodo izvajali. O pričetku izvedbe boste pravočasno obveščeni.

Lep pozdrav,

Referat MF