Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovane študentke, spoštovani študenti.

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe v urniku pri predmetu Družinska medicina 2, in sicer termin za seminarje dne 6. 11. 2020 v celoti odpade in se nadomesti v terminu 29. 10. 2020.

Skladno s spremembo termina, bosta zamenjani tudi vsebini seminarjev po spodnjem razporedu:

29. 10. 2020

08.00-10.30

Skupina A

Nasilje, Paliativna medicina v DM, Umirajoči bolnik

izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc

29. 10. 2020

11.00-13.30

Skupina B

Nasilje, Paliativna medicina v DM, Umirajoči bolnik

izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc

3. 11. 2020

08.00-10.30

Skupina B

Predstavitev seminarskih nalog

izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc

6. 11. 2020

11.00-13.30

Skupina A

Predstavitev seminarskih nalog

izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš

 

Vljudno prosimo za upoštevanje navedenega, prav tako bodite pozorni oz. upoštevajte spremenjen termin za oddajo vaših seminarjev, ki jih je potrebno oddati 1 teden prej.

S spoštovanjem. Irena Gorza

Spoštovane študentke, spoštovani študenti.

Zaradi izvajanja seminarjev v sklopu predmeta Interna medicina s propedevtiko preko MS Teamsov se zamaknejo seminarji dne 4. 11. 2020, in sicer:

SR, 4.11.2020

16-17.     Bolečina v prsih, Tip 3, Izr. prof. dr. Voga, I., II. sk.gorazd.voga@guest.arnes.si, 30823120

17.-18.     Invazivne preiskave v pulmologjiji, Vidovič (Prof. dr. Hojs), I., II. sk., 30822314

18.-19.     Bolnik z zlatenico, Tip 3, Prof. dr. Skok, I., II. sk.pavel.skok@ukc-mb.si, 30822327

19.-20.      Kronične vnetne črevesne bolezni, Tip 3, Pernat D. (Prof. dr. Hojs), I., II. sk. 30822349.

Lep pozdrav. Irena Gorza

Spoštovani.

Po navodilih nosilke predmeta, prof. dr. Veronike Kloboves Prevodnik, vas obveščamo, da bodo današnje vaje (19. 10. 2020) pri predmetu Patologija 2 izjemoma potekale od 17. ure dalje (ne od 14. ure kot je bilo predvideno). Vaje bo vodila Urša Mali, dr. med..

Vljudno prosimo za razumevanje. Irena Gorza

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 19. 10. 2020 pedagoški proces na MF UM do preklica potekal na naslednji način:

-          Predavanja bodo izvedena na daljavo, preko MS Teams.

-          Pri seminarjih, ki jih boste predstavili študenti, pridejo v predavalnico samo ti študenti in mentor ter izvedejo seminar za ostale študente na daljavo preko MS Teams.

-          izjeme glede prisotnosti ostalih študentov so dovoljene samo v primeru, da imate takoj po predavanju/seminarju na urniku vaje in zaradi logistike ne bi uspeli priti pravočasno na fakulteto oz. v UKC MB.

-          Vaje potekajo po urniku na lokaciji MF UM oz. v UKC MB.

Urniki ostanejo nespremenjeni oz. spremembe bodo zavedene v e- urniku.

Prav tako vas tudi pozivamo, da upoštevajte ukrepe za zagotavljanje varnosti pred okužbo, kot izhaja iz:

‒         Smernic za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21: https://moja.um.si/student/SiteAssets/Strani/COVID-19/8-10-Smernice%20_za%20izvedbo%20izobra%C5%BEevalne%20dejavnosti%20na%20Univerzi%20v%20Mariboru%20revidirane.pdf ter

‒         Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 MIZŠ in NIJZ: https://moja.um.si/student/SiteAssets/Strani/COVID-19/MIZ%C5%A0%20in%20NIJZ_Smernice%202020_21.pdf (osnovni dokument), https://moja.um.si/student/SiteAssets/Strani/COVID-19/Smernice%20za%20izvedbo%20%C5%A1tudijske%20dejavnosti%20MIZ%C5%A0%20in%20NIJZ%20-%20revidirane%204.10.pdf (revidirane).

‒         Več o informacijah, povezanih s koronavirusom za študente: https://moja.um.si/student/Strani/COVID-19.aspx.

Študenti, ki boste prisotni pri pedagoškem procesu  v prostorih MF,  se dosledno evidentirajte preko aplikacije QR-19 - aplikacija je namenjena varovanju zdravja študentov in visokošolskih učiteljev in ne služi evidenci prisotnosti študentov na predavanjih.  

Učne baze ostajajo odprte za klinično usposabljanje. Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so prejeli navodila pristojnega ministrstva glede vstopa v klinične ustanove, s katerimi ste bili tudi seznanjeni (merjenje temperature, vprašalnik).

Obveščamo vas tudi, da so vse slavnostne prireditve na Univerzi v Mariboru  odpovedane ali prestavljene na kasnejše obdobje (kot npr. svečana podelitev diplom ). 

Pri prehajanju med regijami Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2534/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2 študentov ni vključil med izjeme za prehajanje regij. Ti si morajo izbrati en naslov, pri čemer lahko ostanejo tudi v študentskih domovih, in ne smejo prehajati iz rdeče regije, če niso vključeni med izjeme.  Študentski domovi ostajajo odprti.

Univerza v Mariboru je MIZŠ obvestila na problem prehajanja študentov, ki ne bivajo v UM ŠD ali v privat nastavitvah na lokaciji fakultete in nimajo možnosti izbire dodatnega naslova ter pričakujemo uskladitev te problematike.

O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

 

V.d. dekana MF UM: red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., l. r.