Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo izpit Interna medicina – praktično delo ob bolniku, ki je razpisan za dne 23. 4. 2020 potekal na daljavo, preko MS Teams.

Prijavljeni študenti na navedeni izpitni rok, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, morajo na MF po pošti poslati kartonček opravljenega praktikuma do najkasneje 16.4.2020. Nato bo pravočasno prejel obvestilo, kdaj se mora prijaviti v MS Teams in kako. Pri prijavi se je obvezno treba identificirati z osebnim dokumentom/študentsko izkaznico.

Ob tem vljudno prosimo vse študente, ki nimajo opravljenega praktikuma, da se odjavijo od navedenega izpitnega roka.

Referat MF

Spoštovani uporabniki knjižnice MF UM!

Obveščamo vas, da je knjižnica MF UM od 16. 3. 2020 do preklica ZAPRTA.

Izposoja in vračanje gradiva NE bo mogoča, prav tako ne naročanje oz. rezerviranje gradiva v knjižnici.

Uporabniki si lahko izposojeno gradivo podaljšajo oz. rezervirajo novo gradivo izključno samo preko servisa Moja knjižnica v COBISS+ in z mobilno aplikacijo mCOBISS.

Opominov za izposojeno gradivo ne bomo pošiljali.

Uporabnikom so prav tako nemoteno na razpolago elektronski viri in druge elektronske storitve.

Za informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte: zorica.milinovic@um.si ali na telefonski številki 02/2345850 oz. 02/2345828.

Prosimo vas, da spremljate informacije na spletni strani fakultete oz. Univerze v Mariboru.

Zahvaljujemo se za razumevanje!

Navodila za izvedbo predmeta Molekularna biologija in genetika:

 

Predavanja: Predavanja bomo poslali v ppt obliki s komentarji ali s posnetim govorom.

 

Seminarji: Seminarske naloge pri doc. dr. Špeli Stangler Herodež in prof. dr. Damjanu Glavaču bodo med študijskimi gradivi. Naloge izpolnite in jih pošljite na e-mail: spela.stangler@um.si in damjan.glavac@mf.uni-lj.si.

                     Seminarje pri prof. dr. Nadji Kokalj Vokač pošljete na naslov:  nadja.kokalj@um.si ; predstavitve odpadejo.

 

Vaje: na daljavo se bo izvedla samo zadnja vaja; navodila bodo med študijskimi gradivi; izpolnite jo, ko boste že predelali predavanja. Ostale vaje se bodo nadomeščale, ko bo mogoče.

 

Predmeta se zaradi nastale situacije ne bo dalo opraviti s kolokviji. Vsi študenti boste morali pristopiti k izpitu.

 

Hvala in lep pozdrav!

Nadja Kokalj Vokač

 

Spoštovani,

 

objavljamo rezultate kolokvija Okoljska medicina (v sklopu predmeta Vplivi okolja in zdravje) iz dne 13. 3. 2020:

 

Vpisna številka Ocena
30812533 9
30814131 10
30814025 10

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani!

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica odpadejo vsi načrtovani izpitni roki.

Služba za izobraževanje in študij UM

 

Študenti lahko za vpogled v urnik uporabljate novo spletno aplikacijo Univerze v Mariboru,

ki je dosegljiva preko https://moja.um.si/ --> Študij --> Moj portal UM

oz. na naslovu  https://mojportal.um.si/.

 

Aplikacija je prilagojena za uporabo na mobilnih napravah.

 

Predlagamo, da si jo dodate na začetni zaslon svojega telefona.