Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

društvo ZA SRCE Maribor – Ustanova fundacija prim. dr. Janka Držečnika obvešča študente od 2. do 5. letnika medicine, da je rok za prijavo na Razpis za štipendijo fundacije 02. november 2023. Interesenti za štipendijo morajo vloge poslati v zaprti kuverti priporočeno po pošti do navedenega datuma oz. morajo biti oddane na pošti na ta datum.

Lep pozdrav,

Referat MF