Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani.

V priponki seznam študentov po skupinah za pripravo seminarjev med predavanji in na vajah pri predmetu Patologija - specialna patologija.

Skupine so enake za pripravo seminarjev na predavanjih in vajah. V primeru, da je v skupini več študentov kot je razpisanih naslovov seminarskih nalog en seminar pripravita dva študenta (posodobljen seznam PR/SE/VAJ bo danes objavljen na spletni strani MF pod datumski razporedi).

S spoštovanjem. Nosilka predmeta, izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik

Spoštovani.

V prilogi vam posredujemo dopis o pričetku študijskega leta in seznam skupin.

Dodatno je priložen razpored za vaje pri predmetu Onkologija in radioterapija.

Lep pozdrav. Irena Gorza